Disclaimer


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze online uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van Studio on Stage. 

Studio on Stage doet er alles aan om de informatie op deze website up-to-date te houden. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, achterhaald of onjuist is. Studio on Stage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Aan de inhoud van en materialen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright Studio on Stage 2015